Tytuł artykułu: Określenie modułu ścinania z badań dylatometrycznych (DMT) na przykładzie iłów plioceńskich z poletka Stegny

Autorzy: RABARIJOELY, S.

Słowa kluczowe: moduł ścinania, ił plioceński, badanie dylatometryczne

Streszczenie: Badania dylatometryczne (DMT) mają szerokie zastosowanie w geotechnice, szczególnie do określenia ciągłego profilu gruntowego, jak również właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów. Z badań DMT uzyskuje się cztery wskaźniki dylatometryczne: ID, KD, ED i UD. Wskaźniki te można wykorzystać do określenia wielu parametrów geotechnicznych, w tym modułu ścinania G0. W artykule przedstawiono metodę proponowaną do określania modułu ścinania G0 na podstawie badań dylatometrycznych iłów plioceńskich z obiektu doświadczalnego Katedry Geoinżynierii SGGW na Stegnach.

Cytowanie w stylu APA: Rabarijoely, S. (2014). Określenie modułu ścinania z badań dylatometrycznych (DMT) na przykładzie iłów plioceńskich z poletka Stegny. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 77-86.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rabarijoely, 2014), następne powołania: (Rabarijoely, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Rabarijoely, Simon. "Określenie modułu ścinania z badań dylatometrycznych (DMT) na przykładzie iłów plioceńskich z poletka Stegny." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 77-86.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rabarijoely 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rabarijoely_2014_PNIKS, author={Rabarijoely, Simon}, title={Określenie modułu ścinania z badań dylatometrycznych (DMT) na przykładzie iłów plioceńskich z poletka Stegny.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A7/art7.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={77-86}}

Pełny tekst PDF


Go Back